Informace pro zájemce

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMOVĚ MATKY ROSY

 

Poslání Domova Matky Rosy (dále jen DMR)

Posláním DMR je vytvoření nového domova při poskytování komplexní péče v duchu křesťanské lásky a respektování náboženské svobody osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Současně je snahou pracovníků DMR udržení plnohodnotného života těchto osob a jejich soběstačnosti s důrazem na individuální přístup, zvláště pak v posledních chvílích jejich života umožnit jim vnímat blízkost pečujících osob, rodiny a duchovní doprovázení.

 

Cíle poskytovaných služeb:

 • Respektovat každého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky, vlastní názory a životní hodnoty.
 • Napomáhat adaptaci uživatelů v novém prostředí.
 • Podporovat, rozvíjet a zachovávat soběstačnost uživatelů.
 • Respektovat specifické potřeby, přání a cíle uživatelů.
 • Zajistit soukromí, sebeúctu a intimitu uživatelů.
 • Poskytnout každému uživateli kvalitní péči ve všech jejich aspektech.
 • Umožnit zachování společenských návyků uživatelů, podporovat jejich kontakt s rodinou, přáteli a okolním světem.
 • Přispět smysluplnému využití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a  aktivity uživatelů (výtvarné, hudební, kulturně-vzdělávací, duchovní,….)
 • Pomáhat našim uživatelům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí.
 • Být nablízku těm, kteří trpí, cítí se opuštěni, nešťastní, snažit se vnímat jejich bolest a doprovázet je v jejich posledních hodinách pozemského života.
 • Nabízet naději na usmíření se s Bohem i lidmi.
 • Rozvíjet kvalitu ubytování, stravy i kvalitu estetického prostředí.
 • Aktivně informovat uživatele i zájemce o nabízené sociální službě, včetně podmínek, způsobu poskytování služeb a jejich ceně.

                                                     

V rámci poskytovaných služeb nabízíme:

Ubytování - na jednolůžkových pokojích (33 pokojů), na dvoulůžkových (2 pokoje) a jednom trojlůžkovém pokoji. WC, koupelna a sprchový kout jsou na chodbě. K dispozici je jídelna se společným TV, ledničkou, mikrovlnkou, varnou konvicí a malá společenská místnost s varnou konvicí a mikrovlnkou. Kdykoli je přístupná kaple, kostel, zahrádka s posezením i park v okolí DMR.

Stravování

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Úklid, praní, drobné opravy ložního prádla, osobního prádla a ošacení, žehlení

Lékařskou péči - lékař dochází do DMR jednou týdně

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  Uživatelé mají možnost účastnit se akcí pořádaných Českou Provincií Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jehož areálu se DMR nachází, případně akcí pořádaných Hospicem sv. Josefa, který s DMR sousedí.  V DMR jsou pořádány různé společenské, kulturní a další akce, jako například koncerty, divadla, vystoupení dětí různých typů škol, oslavy narozenin či tvořivé dílny.

Podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů DMR zajišťuje pro své uživatele nákup léků, drobné nákupy, poskytuje podmínky pro využití jiných služeb (pedikúra, kadeřnice, masáže apod.). Uživatelům je k dispozici wi-fi připojení a počítač v jídelně DMR.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti:  Dle zájmu a potřeb uživatelů jsou pravidelně organizovány skupinové aktivity, jako například kondiční cvičení, trénování paměti, ergoterapeutické aktivity, společné zpívání a jiné aktivizační činnosti. K dispozici je klientům také knihovna. Věřící uživatelé se mohou dle svého přání denně zúčastňovat bohoslužeb v místním kostele nebo kapli, je jim umožněno být dle jejich zájmu ve spojení s knězem.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Cena za poskytované služby platná od 1. 3. 2024:

Za ubytování a stravu je jednotná cena ve výši 560 Kč/den.

Dle Zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě za stravování a ubytování zůstat 15% jeho příjmu.

Doplatky za léky a poplatky u lékaře si uživatel hradí sám. 

Péče o uživatele sociálních služeb je hrazena z příspěvku na péči.

 Nejnovější příspěvky
  V současné době nejsou k dispozici žádné novinky